Η αξία της δραστηριότητας της Καταμέτρησης στην ηλεκτρική ενέργεια

Η αξία της δραστηριότητας της Καταμέτρησης στην ηλεκτρική ενέργεια
Γράφει ο Δημήτρης Β. Καρέλης, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Καταμετρητών Δ.Ε.Η.
Είναι γνωστή η αξία των μετρήσεων όσον αφορά την καλή διαχείριση της ενέργειας, καθώς όταν ένα αγαθό μετρηθεί σωστά, μπορεί να γίνει και σωστή διαχείρισή του.

Οι εργασίες που εκτελούνται στη δραστηριότητα της καταμέτρησης από τους κατάλληλα εκπαιδευμένους και επί χρόνια απασχολούμενους εξειδικευμένους Καταμετρητές της ΔΕΗ, με εμπειρία και υπευθυνότητα, δεν περιορίζονται μόνο στην απλή ανάγνωση του μετρητή, την λήψη δηλαδή της ένδειξης κατανάλωσης κανονικού ή μειωμένου τιμολογίου, μεγιστοδείκτου ή αέργου.

Ο έλεγχος των μετρητών και των παροχών είναι σήμερα περισσότερο επιβεβλημένος παρά ποτέ. Έχει να κάνει με απώλειες λόγω βλαβών για παράδειγμα από την παλαιότητα των μετρητικών συστημάτων ή λόγω επέμβασης από τον οποιοδήποτε τρίτο πάνω στα ίδια συστήματα (μετρητές, ασφαλοκιβώτια κλπ.).

Η οικονομική κρίση, τα αλλεπάλληλα χαράτσια, αυξήσεις και φόροι επιβαρύνουν τον καταναλωτή ο οποίος, ως έσχατη πιθανόν λύση, επιλέγει την εν πολλοίς και επικίνδυνη, επέμβαση στον μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν λείπουν και τα πλείστα όσα παραδείγματα των «καλοθελητών» που επανασυνδέουν έναντι αμοιβής τις αποκομμένες λόγω χρέους παροχές ή ακόμη και των ίδιων των εργολάβων που πολλάκις έχουν συλληφθεί να ζητούν και να λαμβάνουν αμοιβή για να «αγνοήσουν» κάποια διακοπή.

Οι απώλειες λόγω των μη καταμετρημένων παροχών είναι επίσης ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα, λόγω φόρτου εργασίας των εργαζομένων στις εργολαβίες που καλούνται έναντι πενιχρού μεροκάματου ως θύματα εκμετάλλευσης καθώς εργάζονται οκτώ ώρες αλλά αμείβονται και ασφαλίζονται για τέσσερις, να καταμετρήσουν μέχρι και τρία βιβλία Καταμέτρησης, κάτι που είναι για τους γνωρίζοντες ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε δύο ώρες με αυτοκίνητο!!!

Η Επιχείρηση παρόλα αυτά, εδώ και καιρό έχει επιλέξει να αντικαθιστά τους αποχωρούντες έμπειρους και καταρτισμένους υπαλλήλους της Επιχείρησης, με αμφιβόλου ποιότητας εργολαβίες με αποτέλεσμα αποδεδειγμένα πλέον, την απώλεια εσόδων δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ.

Έλεγχος του εργολάβου της Καταμέτρησης δεν υφίσταται, όπου αυτός γίνεται, είναι υποτυπώδης και δεν συνιστά πραγματικό και αξιόπιστο ελεγκτικό μηχανισμό. Αν και υπάρχει σχετική οδηγία, για τον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας εργασίας των εργολάβων καταμετρητών, αυτή δεν τηρείται.

Ο Καταμετρητής - Υπάλληλος της Επιχείρησης έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για τη σωστή και ποιοτική εργασία και στον έλεγχο και στη λήψη ενδείξεων και είναι εύκολη η επιμόρφωσή του στους νέου τύπου ηλεκτρονικούς μετρητές που εισέρχονται στο σύστημα.

Γνωρίζει το χειρισμό των μετρητών με μεγιστοδείκτη και επισημαίνει με Δελτία Αναφοράς (ΔΑΚ) παραβάσεις όπως κομμένες σφραγίδες (κιβωτίου, διανομέων, κυψελών και ακροδεκτών), ως πρώτη ένδειξη για πιθανή επέμβαση στο μετρητή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, πιθανές παρανομίες όπως ρευματοκλοπές, παράνομες ηλεκτροδοτήσεις, επαναφορά κομμένου λόγω χρέους, «φρακάρισμα» του δίσκου, κακή χρήση τιμολογίου, αλλά και τυχόν βλάβες στο μετρητικό σύστημα, όπως στασιμότητα ή βραδυπορία του μετρητή, μετρητές που γυρίζουν αντίστροφα κλπ. Επισημαίνει επίσης τις παροχές που πιθανώς υποκρύπτουν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος με προφανή επικινδυνότητα, κυρίως όταν στο μετρητή έχουν πρόσβαση παιδιά.

Είναι πράγματι «το μάτι και το αυτί της επιχείρησης» καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη-καταναλωτή, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον μετρητή, την χρήση του ακινήτου ως και το δίκτυο.

Ο πελάτης - καταναλωτής βλέπει στο πρόσωπο του καταμετρητή είτε αυτός είναι της ΔΕΗ είτε του εργολάβου την ίδια την επιχείρηση. Έχει την απαίτηση να γνωρίζει όλα όσα αφορούν την επιχείρηση από χρεώσεις - τιμολόγια μέχρι αμιγώς τεχνικά θέματα (επάρκεια ρεύματος, υπερβολική κατανάλωση κλπ.). Ο σωστά ενημερωμένος υπάλληλος της ΔΕΗ μπορεί να ενημερώσει ως ένα βαθμό αλλά και να κατευθύνει σωστά τον πελάτη για την επίλυση του προβλήματός του. Πραγματοποιεί κατ’ αυτόν τον τρόπο εργασία «front office» σε άμεση επαφή με τον πελάτη.

Γνωρίζει άριστα την εργασία του και εκμηδενίζει έτσι τις απώλειες ενδείξεων ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα που συνεπάγονται αυτές.

Ο υπάλληλος Καταμετρητής της ΔΕΗ έχει την «κουλτούρα» της Επιχείρησης, ενδιαφέρεται για την πρόοδο και τη διατήρηση της καλής εικόνας αυτής, καθώς λόγω των ετών της υπηρεσίας του, έχει συνδεθεί άρρηκτα με την Επιχείρηση.

Η εμπειρία στην εργασία της Καταμέτρησης των τακτικών Καταμετρητών της επιχείρησης έχει προσδώσει σ’ αυτούς την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση προβλημάτων, κάτι που δεν αξιοποιείται όμως, λόγω της μη ανανέωσης του προσωπικού.

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών έχει διαχρονικά καταδείξει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση και σήμερα, παραβλέποντας οποιαδήποτε «συνδικαλιστική τακτική», με ανοιχτά χαρτιά προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πρώτα απ’ όλους προς την Επιχείρηση, έχει καταθέσει σε αλλεπάλληλες επαφές και συζητήσεις με την Διοίκηση, τις προτάσεις του για την ΑΜΕΣΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ επίλυση του ζητήματος της Καταμέτρησης μέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον που βιώνει η ελληνική κοινωνία αλλά και η Επιχείρηση.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, επιβάλλεται ο διαρκής, σοβαρός και εμπεριστατωμένος έλεγχος, από καταρτισμένους ειδικά για το σκοπό αυτό Καταμετρητές της ΔΕΗ, των εργολαβιών της Καταμέτρησης αλλά και η σταδιακή απομάκρυνση των εργολάβων.

Όσοι συνάδελφοι Καταμετρητές επιθυμούν, να μπορούν να αποκτήσουν μετά από σχετική εκπαίδευση, πτυχίο βοηθού ηλεκτροτεχνίτη, με σκοπό την εξειδίκευση - τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο των μετρήσεων.

Αναμόρφωση της «ΟΔΗΓΙΑΣ 81» και των Βιβλίων Καταμέτρησης με πρόβλεψη για τις σημερινές νέες τεχνολογικές ανάγκες του συστήματος μετρήσεων, φορητούς καταχωρητές, έξυπνους και νέου τύπου μετρητές.

Επιβάλλεται η πραγματοποίηση ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου και επιμόρφωση των Καταμετρητών σε θέματα τεχνικά, ασφαλείας, νέων μετρητών, ελέγχου και επικοινωνίας, για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κι όλα αυτά στα πλαίσια του νέου ενεργειακού περιβάλλοντος του νόμου 4001/2011 και του νέου «Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας».