Προγραμμα εκπαιδευσης των Καταμετρητων ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ

Ένα από τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου Καταμετρητών υλοποιείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΔΕΔΔΗΕ.
Η Δ.Α.Δ., ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα του Συλλόγου μας, κατόπιν της κοινής διαπίστωσης για την ανάγκη επιμόρφωσης και ενημέρωσης στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις του επαγγέλματος και την υλοποίηση των στόχων για το νέο ρόλο του Καταμετρητή, με  μια νέα σύγχρονη εικόνα, ποικίλες δυνατότητες και μεγαλύτερη εξειδίκευση, διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης των Καταμετρητών (ΔΟ2Β) που απασχολούνται στην λήψη ενδείξεων.

Το πρόγραμμα  αποτελείται από μια σειρά κύκλων εκπαίδευσης διαρκείας 40 ωρών έκαστος που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στις δύο σχολές της Αθήνας και της Φλώρινας, αρχής γενομένης την 2α Ιουλίου 2012.

Χαιρετίζουμε την άμεση ανταπόκριση της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της δραστηριότητας της Καταμέτρησης, τον νέο ρόλο του Καταμετρητή,`
 την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό της γνώσης και της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού της Κατηγορίας – Ειδικότητας ΔΟ2Β.

Αναμένουμε την προσαρμογή του καθηκοντολογίου της ειδικότητας στα νέα δεδομένα και αναμόρφωση της «ΟΔΗΓΙΑΣ 81» της Καταμέτρησης.