ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
    Στο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συμμετείχα στις διαδικασίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ακολουθώντας τις επιταγές του Συλλόγου των Καταμετρητών για την εκπροσώπηση της Κατηγορίας - Ειδικότητας ΔΟ2Β και του ίδιου του Συλλόγου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των Συναδέλφων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
    Η συμμετοχή μου σε συγκεκριμένη παράταξη δεν είχε ουδέποτε σχέση με αλλαγή της ιδεολογικής μου ταυτότητας. Ανήκα και εξακολουθώ να ανήκω στην παράταξη της ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, όπως είχα αναφέρει και σε παλαιότερη δήλωσή μου, όσο είναι και Δημοκρατική και Ανεξάρτητη αλλά πάνω απ’ όλα, Κίνηση Εργαζομένων.
    Δηλώνω λοιπόν απερίφραστα πως δεν έχω καμιά ιδεολογική ταύτιση με διασπαστικές παρατάξεις και κινήσεις που κάθε μέρα αποδεικνύουν πως όλα γίνονται μόνο και μόνο από προσωπικά ελατήρια.
    Παραιτούμαι λοιπόν από οποιαδήποτε θέση απορρέει από την συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία καθώς δεν επιθυμώ οποιαδήποτε σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα και  καταστάσεις.

                                         
Δημήτρης Β. Καρέλης 
Γενικός Γραμματέας 
 Συλλόγου Καταμετρητών ΔΕΗ