Γέρας και ουδέποτε γήρας!!!

Γέρας και ουδέποτε γήρας!!!

Ιχνογραφεί ο Δημήτρης Β. Καρέλης

Επιθυμώ σήμερα να μοιραστώ με τους ανθρώπους που μ’ αγαπούν, την χαρά της επίτευξης ενός προσωπικού, πνευματικού και ηθικού στόχου, με πολύ κόπο και αρκετές θυσίες είναι αλήθεια, την επιτυχή περαίωση του 1ου έτους των σπουδών μου και μάλιστα με την επίτευξη αριστείας και στις τρεις Θεματικές Ενότητες που παρακολούθησα, στις Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π.

Το «γέρας»* τούτο αφιερώνω στην Κατερίνα μου και το μικρό μας γιό Φώτη – Βασίλη, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου!

Όπως έλεγε ο Κομφούκιος «η επιθυμία της νίκης, η επιθυμία της επιτυχίας και η αποφασιστικότητα να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας, είναι τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν την πόρτα για προσωπική αριστεία», για να συμπληρώσει ο Γκάιτε: «Μπορείς, θέλησε μόνο».

Γέρας λοιπόν και ουδέποτε γήρας!!!

(*Γέρας: βραβείο, τιμητική διάκριση.)

Δημήτρης Β. Καρέλης
Αθήνα 29/7/2015