Νικόλαος Πολίτης: Το Γυναικόκαστρο στις Βελεσιώτες Δομοκού


Το Γυναικόκαστρο στις Βελεσιώτες


Νικόλαος Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού: Παραδόσεις - Μέρος Α΄, Αθήνα 1904, σελ. 76.

Έρευνα: Δημήτρης Β. Καρέλης