Αγιογραφία σε πέτρα: Η Αγία Αικατερίνη

Αγιογραφία, ακρυλικό σε πέτρα:
Η Αγία Αικατερίνη, σε θαλασσινό βότσαλο…
Δια χειρός δούλου Θεού Δημητρίου Β. Καρέλη, Καλλιθέα Αττικής, 22/09/2018.